...altyd nijsgjirrich!

Verkeerseducatieprogramma ANWB Streetwise

Op vrijdag 4 maart 2022 verzorgde ANWB Streetwise een praktisch verkeerseducatieprogramma bij basisschool OBS de Opstap, OBS it Kruirêd, OBS Thrimwalda en OBS Sinnehonk op diverse locaties .

ANWB Streetwise leert alle kinderen van de basisschool beter om te gaan met het huidige verkeer. De 4 samenwerkingsscholen onder de naam ‘Fierkracht’ vinden het belangrijk om bij te dragen aan de verkeersvaardigheid van leerlingen.
Met speciaal ontwikkelde lesmaterialen zoals elektrische rijlesauto ́s, zebrapaden, verkeerslichten en een fietsparcours wordt de praktijk zo veel mogelijk nagebootst. Daarnaast zet ANWB Streetwise stevig in op afleiding in het verkeer door smartphone gebruik. Leerlingen worden bewust gemaakt van eigen (gevaarlijk) verkeersgedrag. Ook is er aandacht voor hoe kinderen veilig kunnen fietsen met een fietshelm.
Voor elke groep was er een eigen verkeersprogramma:
Toet toet (groep 1 en 2): Een speelse introductie op gevaarherkenning, herkennen van verkeersgeluiden, het belang van veilig fietsen met fietshelm, veilig oversteken, gebruik van de autogordel en een autostoeltje.
Blik en klik (groep 3 en 4): Het gebruik van de fietshelm. Fietsen van een parcours met de fietshelm. Verdere behandeling van gevaarherkenning, veilig oversteken en het veilig meerijden in de auto.
Hallo auto (groep 5 en 6): Afleiding in het verkeer maakt deel uit van deze les,
evenals bewustwording van elektrisch (stil) verkeer. Kinderen nemen plaats op de
bijrijdersstoel van een lesauto en mogen zelf remmen om de reactietijd, de remweg en het effect van het dragen van de autogordel bij een noodstop te ervaren.
Trapvaardig (groep 7 en 8): Afleiding in het verkeer. Mobiel telefoon gebruik. Bewustwording van eigen (gevaarlijk) verkeersgedrag. Een positieve gedragsverandering op gevaarherkenning, fietsvaardigheden en fietsbeheersing middels een uitdagend fietsparcours.

Het was koud maar droog en de kinderen deden onder leiding van enthousiaste instructeurs geweldig mee! Een goede vorm van praktisch onderwijs waarbij de veiligheid van de kinderen voorop stond.

Klik op de foto hieronder voor een vergroting.