...altyd nijsgjirrich!

Beeld ‘Ryk troch Musyk’ onthuld in centrum Gytsjerk

Op zaterdagmiddag 21 mei is het beeld “Ryk troch musyk” van kunstenaar Oene van der Veen bij de oude boom in het centrum van Gytsjerk onder grote belangstelling onthuld.

Het bronzen beeld van twee akkordeon spelende kinderen is ter herinnering aan dorpsgenoot Marten Brouwer (1915-1963) en zijn muziekschool, waardoor velen in Gytsjerk, in Fryslân en ver daarbuiten in de muziek met elkaar waren en nog steeds zijn verbonden.
Het beeld werd onder grote belangstelling onthuld door wethouder Tytsy Willemsma van Tytsjerksteradiel, met hulp van kunstenaar Oene van der Veen en bronsgieter Joep van der Kleij (op de foto). Met de herinrichting van het centrum van Gytsjerk was het eerdere kunstwerk van David van Kampen weggehaald en had Gytsjerk geen kunstwerk meer. De gemeente steunt van harte dit nieuwe initiatief vanuit het dorp. Het kunstwerk en de grote belangstelling hiervoor geeft aan dat de behoefte aan maatschappelijke verbinding groot is. Voor veel aanwezigen was het ook een weerzien en daarmee ook een vorm van hernieuwde verbinding.
Vooraf gaf Oene van der Veen een korte toelichting op het beeld. Bij het ontwerp ervan was hij geïnspireerd door de verbinding die vanuit, wat aanvankelijk Brouwer’s Akkordeonclub heette, uitging. Men was met elkaar verbonden en geïnspireerd door het met elkaar muziek maken. Hij kwam op de gedachte voor het ontwerp door een foto uit 1943, waarop Marten Brouwer lesgeeft aan een groepje kinderen, zittend op het gras met de ruggen tegen elkaar en de akkordeon op de schoot.
In zijn openingswoord voor de onthulling bedankte Lucas Talsma, voorzitter van Doarpsbelang Gytsjerk de gemeente Tytsjerksteradiel, de Stichting Juckema – Siderius fonds, de Stichting Ole Brumm (voorheen Offringa-Hoekstra Stichting), het Van der Meer-Boerema fonds en de Stichting Cultuur en Landschap Trynwâlden en een groot aantal particulieren voor hun financiële bijdrage aan de totstandkoming van het beeld.
De onthulling werd muzikaal begeleid door het Brouwer’s Akkordeonorkest (voortgekomen uit het Schoolorkest van Brouwer’s muziekschool van weleer), dat een aantal stukken speelde uit hun repertoire. Het orkest speelt op unieke, speciaal ontworpen instrumenten, die het geheel een zeer eigen en warme klank geven. Een orkest, met een authentiek karakter, dat op muzikale en vakkundige wijze een breed repertoire ten gehore brengt.

Bij het kunstwerk is ook een koperen plaquette aangebracht met daarbij informatie over het kunstwerk, met een QR-code naar links met nadere informatie over het kunstwerk.

Hier de uitzending van RTVNOF

0 van 0