...altyd nijsgjirrich!

de 11-steden wandeltocht door Aldtsjerk – 28 mei – vlaggen uit langs de route

Volledige routebeschrijving van zaterdag 28 mei

Op Zuiderbolwerk bij de Woudbrug. LA over Woudbrug direct weer RA Lyceumweg RA Grimma Herna. LA Het Woudven. RA naar Birdaardsterweg. Via fietspad rotonde oversteken en weg vervolgen tot Sibrandahûs. LA via Trekwei naar Rinsumageast. Over rotonde en Melkemawei richting Rinsumageast. RA Baron van Sytzmawei. Bij restaurant Het Rechthuis RA Tjaerdawei, (Dorpshuis ‘De Beijer’, Rode Kruispost), LA schelpenpad op (Stinzepaad). Aan het einde RA (Galgeheech). Aan het einde van het fietspad LA Tuskenlytsen en vervolgens RA Tuskenmarren, overgaand in de Wearbuorren,overgaand in Klaas Douwesweg.

Vanaf de Klaas Douwesweg RA de Zwarte Singel in, overgaand in de Van Sminiaweg. In Aldtsjerk langs café ‘de Moarkswâl’, de doorgaande weg (Van Sminiaweg) volgen.

Bij driesprong RA richting Oenstjerk. Bij binnenkomst van Oentsjerk direkt oversteken en Rengersweg (overgaand in Trynwaldsterdyk) vervolgen richting Gytsjerk. In Gytsjerk RA naar de Rinia van Nautaweg, bij driesprong RA Canterlandseweg (cafetaria ‘De Canterlanden’ Rode Kruispost) , einde dorp fietspad op. Tussen Gytsjerk en Lekkum komt u over het elfstedenbruggetje (het tegelbruggetje). In Lekkum via Buorren, RA Terp, rechts aanhouden naar Weme en RA De Tromp, op driesprong RA De Tromp vervolgen en vervolgens Tsjerkelanspaed (langs de Dokkumer Ee) naar Snakkerbuorren. Oan ‘e Dyk volgen, in Leeuwarden over Bonkebrug naar fam. Van der Weijstraat, einde RA Krijn van der Helmstraat, rechtdoor fietspad op tot brug, over Eebrug direkt RA door tunnel (onder Dammelaan) langs water, Dokkumertrekweg, Camstraburen. Einde weg LA Noorderbrug over en meteen RA voetpad richting Prinsentuin RA, Prinsentuin. Voetpad door Prinsentuin langs water volgen. Einde Prinsentuin via Westerplantage langs waterkant, bij rotonde oversteken en LA Westerplantage vervolgen naar de Harmonie (FINISH)