...altyd nijsgjirrich!

Dodenherdenking 4 mei

Deze herdenking vond ook dit jaar weer plaats in de Mariakerk te Oentsjerk en bij de graven van Klaas Rienewerf in Oentsjerk en van Bauke Faber en bij het monumentje in Gytsjerk.

Deze herdenking werd wederom georganiseerd door de Oecumenische Werkgroep Trynwâlden met medewerking van een ensemble van De Bazuin.

Na het welkomstwoord werden gedichten voorgedragen, werd er muziek gespeeld en gezongen. Tijdens het klokluiden werd het gedicht Twee minuten van Wendeline Braaksma voorgedragen waarna 2 twee minuten stilte in acht genomen werd. Hierna werden twee coupletten van het Wilhelmus gezongen.

Bij de uitgang kreeg een ieder een bloem om bij het graf te leggen van Klaas Rienewerf. Hiermee was de herdenking in Oentsjerk beëindigd. Aansluitend hebben leden van de werkgroep de bloemen naar Gytsjerk gebracht.

(Met dank aan de ingevallen fotograaf)