...altyd nijsgjirrich!

Inspiratiekaart Bûtefjild

Inspiratiekaart over bûtefjild en omgeving!

De afgelopen jaren werkten gemeenten Dantumadiel en Tytsjerkeradiel hard aan het Bûtefjild. Met als doel om het
gebied nóg aantrekkelijker te maken voor waterrecreanten, fietsers en wandelaars. En dat is gelukt. In een prettige
samenwerking met de provincie Fryslân, It Fryske Gea, recreatieschap Marrekrite, Stichting Wetterwâlden en
Staatsbosbeheer bereikten we veel mooie dingen.

Niks te doen in onze omgeving?

Als u op de bijgevoegde “informatiebrief en inspiratiekaart” klikt weet u vanaf nu beter.
U hoeft zich niet te vervelen het komende zomerseizoen!

Nieuwsbrief Bûtefjild Bûtefjild kaart