...altyd nijsgjirrich!

HERHALING: Actiedag huisartsen vrijdag 1 juli 2022

Vrijdag 1 juli a.s. gaat de Huisartsenmaatschap Trynwâlden naar het Malieveld in Den Haag om het vereende geluid als huisarts luid en duidelijk te laten horen.

Er is in de huisartsenzorg een grens bereikt. Huisartsen willen goede zorg kunnen blijven leveren aan hun patiënten, nu en in de toekomst. De problemen in de zorg zijn groot en veel daarvan belandt bij de huisarts. Dat kan volgens hen zo niet doorgaan. Op het Malieveld vragen zij landelijk aandacht voor de oplossingen die nodig zijn om de huisartsenzorg voor de toekomst te behouden. Dit betekent dat de Huisartsenmaatschap Trynwâlden op vrijdag 1 juli alleen is geopend voor spoedgevallen. Zij vragen om uw begrip in deze situatie.

0 van 0