...altyd nijsgjirrich!

Eerste hulp bij ongevallen

Op het moment dat er een vergunning bij de Gemeente wordt aangevraagd voor een evenement komt hierin naar voren dat er EHBO-ers bij aanwezig dienen te zijn. De plaatselijke EHBO-vereniging dient dan aangeschreven te worden om deze hulpverleners in te roepen.

Binnen de Trynwâlden is er op dit moment geen plaatselijke EHBO-vereniging maar zijn er nog wel EHBO-ers die hun bijscholing binnen de Trynwâlden ontvangen met hulp van de EHBO-vereniging uit Burgum, waarvan zij lid zijn. De EHBO-vereniging Burgum vroeg om een contactpersoon binnen de Trynwâlden zodat de aanvragen uit dit gebied ook daar gecoördineerd kunnen worden. Alida de Vries heeft deze taak vooralsnog op zich genomen en krijgt dan ook de meeste aanvragen binnen.
Bij de groep EHBO-ers die herhalingsles krijgen in Oentsjerk zit ook een aantal die het diploma bijhouden voor het werk en/of geen mogelijkheid hebben om dienstverlening uit te voeren. Dus is de groep die ingeroepen kan worden bij aanvragen niet zo groot terwijl er binnen de Trynwâlden en omgeving wel geregeld activiteiten of evenementen worden georganiseerd.

Oproep: Graag komen wij in contact met bewoners uit de Trynwâlden en omgeving die of hun EHBO-diploma al hebben en dienstverlening zouden willen uitvoeren. Of die een EHBO-diploma willen halen en zich daarna in willen zetten. Info op https://www.ehbo-bergum.nl/ Voor inlichtingen kun je contact opnemen met Alida de Vries 06-51165495 of Aukje Wesselius 06-22335081.