inloop vanaf 19.00 uur Oentsjerk

DELTA Netwerk heeft als missie: snel internet voor iedereen in Nederland. Grote delen van het buitengebied in de gemeente Tytsjerksteradiel is al aangesloten of in aanleg. Onder de inwoners van Jistrum en de dorpen in de buurgemeente Achtkarspelen bleek er dit voorjaar al voldoende animo. Vanaf 5 september kunnen ook de inwoners van de Trynwâlden: Gytsjerk, Oentsjerk, Tytsjerk, Ryptsjerk, Mûnein, Suwâld, Aldtsjerk en Wyns zich aanmelden.

In de PDF hieronder staan de data om informatie te krijgen.

Info over snel internet