...altyd nijsgjirrich!

Stichting Cultureel Erfgoed Trynwâlden viert 25 jarig bestaan

Op zaterdag 24 september werd in een tent voor de Albert Heijn in Gytsjerk het 25 jarig bestaan van deze stichting gevierd met de lancering van een jubileumboek met foto's en informatie over de geschiedenis van de Trynwâlden.

Eigenaar Tseard Castelein van Albert Heijn overhandigde voorzitter Sietske Boersma én de samenstellers Jan van der Zwaag en Piet de Vries een compleet exemplaar van het jubileumboek. Waarom compleet? Omdat in de andere uitgedeelde boeken nog foto’s geplakt moeten worden. Van deze foto’s wordt bij iedere €10 aan boodschappen bij Albert Heijn een mapje met foto’s verstrekt. Uit duizenden foto’s zijn een kleine driehonderd geselecteerd. De samenstelling is zeer zorgvuldig gebeurd waardoor een schitterend beeld van het verleden in de Trynwâlden tot stand komt. Door vrijwilligers wordt al 25 jaar een scala aan historisch materiaal beheerd. Hiervan is ook veel materiaal dat door Jappie van Huizen verzameld is.
Volgens Tseard Castelein is de inhoud van dit boek uniek in de serie foto-albums die al verschenen zijn. Hij, maar ook voorzitter Sietske Boersma, zwaaiden alle lof naar de samenstellers. De overige bestuursleden hebben de samenstellers ‘uit de wind’ gehouden zodat zij alle tijd aan de totstandkoming van dit boek konden besteden. Met gebak en bloemen ontstond een fijne sfeer waarbij de vele bezoekers zich verdiepten in de fotocollage en -boeken in de tent.

Nu zal de ruiltijd wel aankomen….