...altyd nijsgjirrich!

Seine meane

Zaterdagochtend werd de bloemen- cq de bijenweide bij de vijver tegenoever de winkels in Oentsjerk gemaaid. Dit doet men nog ouderwets met de zeis.

Het moet laat in het seizoen gebeuren wanneer de planten alle zaad hebben laten vallen. Zo wordt de basis weer gelegd voor het volgend jaar. De vrijwilligers hebben nog altijd plezier in het ouderwetse handwerk. Het is eigenlijk niet voor te stellen dat men dit voorheen hele dagen deed, hectares achter elkaar….

0 van 0