...altyd nijsgjirrich!

Belangrijk bericht over oud papier ophalen

Hierbij een bericht van de Opstap OPK over het inzamelen van het oud papier in Oentsjerk. Want er gaat namelijk iets veranderen in de wijze waarop het papier ingezameld gaat worden. Hieronder leest u er meer over.

We waren gewend dat de ouders/verzorgers van de kinderen van de beide basisscholen in ons dorp iedere maand met eigen vervoer het papier ophalen en afvoeren. Dit is jarenlang op deze manier zo gegaan, maar met ingang van januari 2023 zal alleen nog maar de Opstap verantwoordelijk zijn voor het inzamelen.
Met ingang van het nieuwe jaar zal het oud papier opgehaald worden door twee kraakpersauto’s van Omrin. De ouders/verzorgers van de kinderen van Obs de Opstap zullen iedere maand achterop de vrachtauto’s staan. De Opstap OPK heeft hier de planning al voor opgesteld.
De dag van inzamelen is op donderdag vanaf 17:30 en dan om de vier weken. Op de afvalkalender van Omrin staan alle data voor 2023 genoteerd, zie hiervoor op www.omrin.nl/afvalkalender (let op er zijn een aantal afwijkende momenten).
Er zijn nog twee aandachtspunten die belangrijk zijn om te vermelden.
-Voor iedere buurt geldt dat het papier op een centraal punt in de straat wordt neergezet. De voorkeur gaat uit naar de plekken waar normaal gesproken de grijze en groene afvalcontainers komen te staan. Zou u hier als buurt samen de verantwoordelijkheid in willen nemen? Alvast heel erg bedankt.
-Er staat geen papiercontainer meer in het dorp. Het is dus niet meer mogelijk om zelf het papier naar de container te brengen.
Tot zo ver ons bericht. Wij hopen dat wij u zo voldoende hebben geïnformeerd. Mochten er toch nog vragen of opmerkingen zijn, neem dan even contact op met ons.

Met vriendelijke groeten,
De Opstap OPK
Jaap Holwerda & Arjen Posthuma

Contactgegevens:
Holwerdajaap@hotmail.com
arjen.posthuma@gmail.com