...altyd nijsgjirrich!

Nieuws van de vliegbasis – december 2022

Laatste weken van het jaar - oefenen in duisternis.

Van maandag 12 tot en met woensdag 14 december verlenen gevechtsvliegtuigen van het Air Combat Command samen met een civiel straalvliegtuig luchtsteun aan landmachtmilitairen   in de regio en boven militair oefenterrein de Marnewaard. 
De oefeningen vinden plaats van 09:00 tot 21:00 uur en spelen zich af in het gebied tussen Het Hogeland, Westerkwartier en Noardeast-Fryslân.
Close Air Support oefeningen worden periodiek gehouden om de doelaanwijzers op de grond, de zogeheten Joint Terminal Attack Controllers (JTAC), op te leiden en op het vereiste niveau te houden. Met special apparatuur wijzen zij doelen aan op de grond die vliegtuigen vervolgens (gesimuleerd)  kunnen uitschakelen.

Op maandag 5 december en donderdag 8 december oefenen gevechtsvliegtuigen op NAVO oefenterrein de Vliehors range in het afwerpen van 500 pond-bommen met een explosieve lading. Er wordt op beide dagen geoefend tussen 1100 en 1200 uur. 
Bij deze trainingsvluchten richt het Bureau Geluidshinder van de Koninklijke Luchtmacht op Texel een meetpost in, waarbij de geconstateerde weersomstandigheden en de daaruit voortvloeiende geluidsbelasting bepalend zijn voor het kunnen uitvoeren van de geplande oefeningen. Deze mobiele meetpost staat in direct contact met de verkeerstoren van de Vliehors range.

De dagen worden korter en de avonden langer, dat betekent avondvliegen
De komende weken bereidt het personeel van het Air Combat Command van de Koninklijke Luchtmacht zich voor op het opereren bij duisternis. In de weken 48, 50 en 51 wordt er van maandag tot en met donderdag vanaf vliegbasis Leeuwarden en vliegbasis Volkel gevlogen tot uiterlijk 22.30 uur. Op vrijdag vinden de vluchten alleen overdag plaats.

F-35 en F-16 gevechtsvliegtuigen oefenen avondvliegen vanaf Vliegbasis Leeuwarden en Vliegbasis Volkel in de weken 45, 46, 48, 50 en 51. Maandag tot donderdag wordt tot uiterlijk 22.30 uur gevlogen en op vrijdag alleen overdag. In de avond werken en vliegen is voor al het personeel lichamelijk en geestelijk een andere ervaring dan wanneer er tijdens kantooruren overdag geoefend wordt. Bovendien is inzet tijdens missies veelal in de avond en nacht. Om goed voorbereid te zijn op deze taak moet daarom tijdens trainingsvluchten ook in duisternis geoefend worden.
Nachtzichtapparatuur
Voor het vliegen bij duisternis beschikt de vlieger over sensoren en geavanceerde nachtzichtapparatuur: Night Vision Goggles (NVG). Bij de F-16 zijn deze NVG nog apart op de helm gemonteerd, maar bij de F-35 zijn de NVG volledig geïntegreerd in de helm. De beelden die de NVG produceert worden geprojecteerd op het vizier in de helm. De vlieger kan met de NVG alles in en rondom het vliegtuig en op de grond zien.
Oefengebied
Het vliegen vindt veelal plaats boven zee, maar het is ook noodzakelijk om tijdens duisternis boven land te vliegen. Hiervoor wordt voornamelijk gebruik gemaakt van de militaire vlieggebieden boven Friesland, Drenthe, Overijssel en Brabant.

Agenda:
28 nov – 23 dec  Avondvliegweken (48, 50 en 51)
5 en 8 dec         Live bommen Vliehors range
12 – 14 dec        CAS oefening Marnewaard

0 van 0