...altyd nijsgjirrich!

Hersenstichting

Annie is organisator voor de Hersenstichting in Oentsjerk. Zij krijgt het niet rond om genoeg collectanten te vinden. Wie helpt haar?

Annie: ‘Ik collecteer voor de Hersenstichting, want al 4 miljoen Nederlanders hebben een hersenaandoening. Dit worden er alleen maar meer. Dat moet stoppen. Daarom zet de Hersenstichting alles op alles voor gezonde hersenen voor iedereen. Dat is ons doel. En daarvoor hebben ik en de Hersenstichting jou hard nodig! Help je mee? Doneer in mijn collectebus. Elk bedrag, groot of klein, is welkom!’ https://hersenstichting.digicollect.nl/annie-hellinga?utm_source=digicollect&utm_medium=email&utm_campaign=hersensticht