...altyd nijsgjirrich!

Roas Kuipers winnaar 48e FMDT Solistenconcours

Zaterdag werd in dorpshuis “It Geahûs” in Garyp voor de 48e keer het solistenconcours georganiseerd door de Federatie van Muziekverenigingen en Drumbands in Tytsjerksteradiel.

De beoordeling vond plaats op basis van het Unisono Reglement voor Solisten en Ensembles. Dit betekent dat de indeling in divisies plaatsvindt en er een puntenwaardering wordt toegekend op basis van het zogeheten 100-puntensysteem. Van alle verenigingen bij de federatie aangesloten verenigingen waren vertegenwoordigd. Het betreft Legato Burgum, De Bazuin Oentsjerk, Bernlef Noardburgum, Joost Wiersma Jistrum, De Lofstem Sumar en Speelt Wel Suwâld.

Ook veel andere spelers van de Bazuin vielen in de prijzen!

Uitslagen en verslag in onderstaande PDF.

Verslag en uitslagen
0 van 0