...altyd nijsgjirrich!

Nieuws van de vliegbasis 2023-februari

Vanaf begin februari tot en met augustus 2023 voert het Rijksvastgoedbedrijf grootschalige renovatiewerkzaamheden uit op de start- en landingsbanen van Vliegbasis Leeuwarden.

Grootschalige werkzaamheden start- / landingsbaan
De uitvoering bestaat uit twee fases, van februari tot april wordt gestart met de hoofdbaan, de secundaire baan is dan nog open voor incidenteel vliegverkeer. Vanaf april tot en met augustus is het gehele vliegveld gesloten voor vliegverkeer, met uitzondering van de traumahelikopter.

Vanaf april tot en met medio augustus zijn er geen vliegactiviteiten met gevechtsvliegtuigen mogelijk vanaf vliegbasis Leeuwarden.
Dit betekent dus geen start en of landing met gevechtsvliegtuigen vanaf vliegbasis Leeuwarden. Het militaire luchtruim boven de provincie is echter wél gewoon beschikbaar. Onze vliegtuigen opereren in deze periode vanaf een andere basis, maar zullen wel regelmatig hoorbaar/zichtbaar zijn in het luchtruim boven de provincie.

Wat staat er allemaal te gebeuren?
Om ervoor te zorgen dat onder andere gevechtsvliegtuigen weer veilig kunnen opstijgen en landen worden diverse asfaltlagen vervangen en wordt een nieuwe (antiskid) toplaag aangebracht. Ook worden alle afwateringsgoten langs de startbaan vervangen (11km).  Om veilig te kunnen werken moeten een aantal locaties op de secundaire baan nog worden gecontroleerd op de mogelijke aanwezigheid van niet gesprongen explosieven uit de 2e wereldoorlog. Ten slotte worden de betonnen gedeeltes van de hoofdbaan volledig vervangen. De volledige vliegveldverlichtingsinstallatie inclusief alle daarbij behorende bekabeling wordt opnieuw aangelegd en verduurzaamd door LED. Hierbij wordt ongeveer 60km aan nieuwe bekabeling aangebracht.

Nieuwe vliegtuigafreminstallaties
Tevens worden vier nieuwe vliegtuigafreminstallaties (VAI’s) geleverd en geïnstalleerd door Patria / Curtiss-Wright. Een VAI is een veiligheidssysteem dat geplaatst is aan het begin en einde van een start- en landingsbaan en is bedoeld om gevechtsvliegtuigen zoals de F-35, in geval van een calamiteit tijdens de start of landing veilig tot stilstand te brengen. Ten behoeve van de afreminstallaties en de elektromotoren worden door het Rijksvastgoedbedrijf acht kelders en aanverwante infrastructuur gebouwd. Eerder werden al nieuwe afreminstallaties met alle toebehoren geïnstalleerd en in gebruik genomen op Vliegbasis Gilze-Rijen en Volkel.

8 F-35’s komen aan in Polen
Vanaf vliegbasis Malbork in het noorden van het land nemen gevechtsvliegtuigen in februari en maart de bewaking van het NAVO-luchtruim boven Oost-Europa voor hun rekening. Naast deze zogeheten ‘Air Policing’ zal er tevens volop getraind worden met bondgenoten. “Dit is uiteindelijk waar je het voor doet.”

Bijna drie jaar geleden sprong luitenant-kolonel Guido Schols als commandant van 322 squadron op een rijdende trein die in no time langs verschillende stations denderde. Na het pittige opwerktraject van de F-35’s volgden tal van oefeningen én een eerste missie in Bulgarije. Nog geen jaar later staan de luchtmachters aan de vooravond van een tweede inzet.

Reünie: 75 jaar 323 sqn
Op 14 September 2023 bestaat het 306 SQN 70 jaar. We willen dit heugelijk moment graag vieren met alle (oud-) 306 leden, en wel op vrijdag 15 September 2023.
Om het Reünie Adressenbestand weer up-to-date te krijgen, verzoeken we (oud-)squadron leden om zich op onze website te registreren middels het registratieformulier.

0 van 0