...altyd nijsgjirrich!

Opbrengst collecte hersenstichting

Van 30 januari t/m 4 februari collecteerde de hersenstichting voor meer hersenonderzoek. Enthousiaste en vrijwillige collectanten gingen in Oentsjerk, Gytsjerk , Aldtsjerk en Readtsjerk-west langs de deuren om te collecteren.

De opbrengst voor Oentsjerk is €931,72. Voor Gytsjerk ruim €700,- en voor Aldtsjerk en Readtsjerk-west €621,40.

Voor volgend jaar is men nog opzoek naar collectanten. Je mag je aanmelden bij Annie Hellinga: 0614140034.

Hartelijk dank namens de hersenstichting!

Annie Hellinga
Wim Haalboom
Gryt van de Polder.