...altyd nijsgjirrich!

Code rood voor de Bregebidler

Lees de nieuwe Bregebidler hier op Trynwâlden.nl

De Bregebidler van februari 2023 kunt hier lezen – de PDF is bij dit bericht gevoegd.

Tot nu toe publiceren wij de Bregebidler op Issuu. Blijkbaar zijn de voorwaarden hiervoor gewijzigd en is er een betaald lidmaatschap benodigd vanaf heden. Gezien de financiele status kiezen we hier niet voor, maar plaatsen we de Bregebidler als PDF bij dit bericht.

Zoals in dit nummer te lezen is, is het ‘code Rood’ voor de Bregebidler.
Als ook u de Bregebidler een warm hart toedraagt kunt u gebruik maken van de QR-code of een bijdrage over maken op bankrekeningnummer: NL10RABO0135672805 t.n.v. Doarpskrante Aldtsjerk.

 

 

 

Bregebidler 129 - februari 2023
0 van 0