...altyd nijsgjirrich!

JAARVERGADERING 2023 DB Gytsjerk

Het bestuur nodigt u hierbij uit voor het bijwonen van de jaarlijkse algemene ledenvergadering op woensdag 26 april 2023, 19.30 uur in de bibliotheek, Simke Kloostermanstrjitte 6 te Gytsjerk.

Vanwege de beschikbare capaciteit aan zitplaatsen verzoeken wij u zich van te voren schriftelijk uiterlijk dinsdag 25 april a.s. aan te melden via doarpsbelanggytsjerk@hotmail.com of door een briefje op het contactadres Rinia van Nautaweg 53, 9061 AC Gytsjerk (brievenbus aan de straat).

De agenda, het verslag van de ALV van 2022 en het jaarverslag vindt u in onderstaande PDF’en.

Uitnodiging met agenda Verslag ALV 13 april 2022 JAARVERSLAG