...altyd nijsgjirrich!

Onderhoud toren Pauluskerk start binnenkort

De onderhoudswerkzaamheden aan de toren van de Pauluskerk starten binnenkort.

Gestart zal worden met het beschermen van een aantal graven rondom de toren in week 13:  27 – 31 maart. Plaatsing van de steiger gebeurt in week 14. Volgens de planning lopen de werkzaamheden door tot en met week 19.

In deze periode zal ook de ophanging van de luidklokken aangepast worden.
Dit betekent dat er niet geluid kan worden in deze periode.
Maar na uitvoering zal, volgens de adviseur van de Stichting Behoud Monumenten in de gemeente Tytsjerksteradiel, het geluid van de klokken klinken als hersteld historisch en muzikale waarde hebben.

0 van 0