...altyd nijsgjirrich!

Onderhoudswerkzaamheden tussen Hurdegaryp en Leeuwarden

Binnenkort start de provincie Fryslân met onderhoudswerkzaamheden aan de N355 tussen Hurdegaryp en Leeuwarden. Hierbij informeren wij u over de werkzaamheden, de planning en de omleidingsroute.

Onderhoud aan de N355
De N355 tussen Hurdegaryp en Leeuwarden is toe aan een opknapbeurt. De weg krijgt nieuw asfalt, de vluchtstrook verdwijnt en we brengen nieuwe belijning aan. Zo geven we de weg de kenmerken die passen bij een autoweg (100 kilometer per uur). Om de werkzaamheden veilig uit te kunnen voeren moeten we de N355 een paar keer voor een korte periode afsluiten. De noordelijke parallelweg is tijdens de uitvoering van de werkzaamheden volledig afgesloten, met uitzondering van bestemmingsverkeer.

Planning en omleidingsroute
We voeren de werkzaamheden uit in vijf verschillende fasen:
Fase 1:
Eind juni starten we met de werkzaamheden aan de weg tussen kruispunt E10 en Hurdegaryp. Tijdens de werkzaamheden in deze fase is alleen de zuidelijke rijbaan richting Hurdegaryp is afgesloten. In de avond en nacht van maandag 26 juni, dinsdag 27 juni en woensdag 28 juni is de weg van 18.00 uur tot en met 06.00 uur volledig afgesloten voor verkeer richting Hurdegaryp. Verkeer leiden we om via de N31 (Wâldwei) en de N356 (Centrale As). Verkeer vanaf Hurdegaryp richting kruispunt E10 kan de normale route volgen. De noordelijke rijbaan is open voor verkeer.
Fase 2:
Daarna is het kruispunt van de N355 met de Anne Vondelingweg aan de beurt. Van donderdag 29 juni 18.00 uur tot en met maandag 3 juli 06.00 uur is het kruispunt volledig afgesloten. Verkeer rijdt om via de N31 (Wâldwei) en de N356 (Centrale As). De Groene Ster en de Grote Wielen zijn bereikbaar vanaf kruispunt E10. Blitseard is alleen bereikbaar via de Vrijheidswijk.
Fase 3/4:
Vervolgens werken we aan de noordelijke rijbaan van de N355 tussen kruispunt E10 en de Groene Ster. Die rijbaan is daarom van maandag 3 juli 06.00 uur tot en met maandag 10 juli 06.00 uur afgesloten. Daarna voeren we van maandag 10 juli 06.00 uur tot en met donderdag 13 juli 18.00 uur werkzaamheden uit aan de zuidelijke rijbaan. In deze periode kan het verkeer wisselend over de zuidelijke en noordelijke rijbaan rijden. De weg blijft dus open voor verkeer, maar de werkzaamheden geven beperkte hinder.
Fase 5:
Tot slot voeren we van donderdag 13 juli 18.00 uur tot en met maandag 17 juli 06.00 uur werkzaamheden uit aan kruispunt de Groene Ster. Daarom is de N355 in die periode volledig afgesloten voor alle verkeer. Verkeer leiden we om via de N31 (Wâldwei) en de N356 (Centrale As). De Groene Ster en de Grote Wielen zijn bereikbaar vanaf kruispunt Anne Vondelingweg. De bussen rijden tijdens de afsluitingen een alternatieve route. Meer informatie daarover vindt u op: www.arriva.nl/halte.

Voorbereidende en afrondende werkzaamheden
Voordat de onderhoudswerkzaamheden eind juni van start gaan voert de provincie voorbereidende werkzaamheden uit. Na 17 juli vinden er werkzaamheden plaats als afronding van het onderhoud, zoals werkzaamheden aan de geleiderail. Deze voorbereidende en afrondende werkzaamheden doen we ‘in het verkeer’. Daardoor hoeven we de weg niet af te sluiten. Het verkeer kan in die periodes beperkte hinder ondervinden van deze werkzaamheden.

Bushalte Groningerstraatweg
De Groningerstraatweg krijgt een nieuwe bushalte. Op dit moment zijn we druk bezig met de voorbereidingen voor het aanleggen van de nieuwe halte. Inwoners van de wijken Blitsaerd en Camminghaburen (en de omgeving) kunnen na de meivakantie uitstappen bij de halte ter hoogte van de kruising met de Anne Vondelingweg. De lijnen 13, 20, 21, 51, 62, 155 en 651 stoppen bij de nieuwe halte aan de oostkant van het kruispunt. De werkzaamheden kunnen de komende weken beperkte hinder geven, omdat verkeer over één rijbaan moet rijden.

Meer informatie
Heeft u vragen over dit project? Dan kunt u contact opnemen met ons klantcontactcentrum via provincie@fryslan.frl of bellen naar 058 – 292 59 25 van maandag tot en met vrijdag tijdens kantooruren.

Hieronder de kaarten voor de verschillende fasen in PDF>

Fase 1 Fase 2 Fase 5