...altyd nijsgjirrich!

Werkzaamheden aan de Pauluskerk te Aldtsjerk

Binnenkort starten de werkzaamheden ter voorbereiding van de onderhoudswerkzaamheden aan de toren van de Pauluskerk. 

Gestart zal worden met het beschermen van een aantal graven rondom de toren in week nr 13 –  27 – 31 maart. Plaatsen van de steiger in week 14. Volgens de planning lopen de werkzaamheden door tot en met week 19.

In deze periode zal ook de ophanging van de luidklokken aangepast worden.
Dit betekend dat er niet geluid kan worden in deze periode.

Maar na uitvoering, volgens onze adviseur, zal het geluid van de klokken klinken als hersteld historisch en muzikale waarde.

0 van 0