...altyd nijsgjirrich!

“Dode hoek” voorlichting

Maandag stond er een hele grote truck met oplegger op het parkeer terrein van het winkelcentrum in Gytsjerk; de dode hoek trailer met een Veilig Verkeers Project van de Chauffeurs Vereniging Friesland.

Deze dag kwamen vier scholen van Fierkracht, OBS Sinnehonk, OBS It Kruirêd, OBS de Opstap en OBS Thrimwalda, in deze volgorde naar de vrachtwagen. Daar werden zij ontvangen door Oeds Zoer die in de trailer, waar max. 40 kinderen in kunnen, alles vertelde over de gevaren van de dode hoek van een vrachtwagen. Ook andere fietsgevaren kwamen aan de orde zoals de telefoon gebruiken op de fiets, geen of slechte verlichting, haaienpoten, rotondes, kortom onveilig gedrag werd ruimschoots naar voren gebracht. En vooral hoe deelnemen aan het verkeer wél veilig kan.
Buiten de vrachtwagen werd op een scherm getoond wat een chauffeur nu werkelijk kan zien naast, voor of achter de vrachtwagen.
De Chauffeursvereniging vindt dat zij een bijdrage moet leveren aan het terugdringen van ongelukken in het verkeer en vooral kinderen op gevaarlijke situaties moet wijzen.