...altyd nijsgjirrich!

Nieuwe assen en klepels in toren getakeld

Vrijdagochtend zijn de twee nieuwe assen met nieuwe klepels in de toren van de Pauluskerk in Aldtsjerk geplaatst.

De oude waren versleten en werden verwijderd. De draaipunten zijn ook gewijzigd. De klokken hebben nu geen vallende klepel meer maar een vliegende. Dat geeft minder slijtage. Hoe de klank wordt is nu nog niet duidelijk, de officiële ingebruikneming wordt half mei verwacht.

Verschillende foto’s zijn staand gemaakt en kunnen op tablet of computer beter bekeken worden wanneer men op onderstaande foto klikt. Ook het tempo is dan te bepalen.