...altyd nijsgjirrich!

4-mei herdenking 2023

Er waren een kleine 60 personen op de herdenking in de Mariakerk afgekomen. Bij de plechtigheid waren ook acht nabestaanden van Klaas Rienewerf aanwezig waaronder een naamgenoot.

Henk Nijdam sprak een welkomstwoord namens de Oecumenische Werkgroep Trynwâlden die dit jaar samen met leden van dorpsbelang Gytsjerk en Amnesty Trynwâlden deze bijeenkomst organiseerde. Hij memoreerde niet alleen de tweede wereldoorlog maar ook de gevallen soldaten in andere conflicten en de slachtoffers van oorlog en geweld.
Afwisselend werden gedichten voorgelezen, verhalen verteld en muziek gemaakt. Het nieuwe volkslied tegen de derde oorlog en, na twee minuten stilte, het Wilhelmus werden gezongen. De muziek werd verzorgd door een zevental muzikanten van De Bazuin. Bij de uitgang kregen de bezoekers een tulp die bij het graf van Klaas Rienewerf gelegd werd. Hiermee werd de plechtigheid in Oentsjerk afgesloten en legden de organisatoren met belangstellenden nog tulpen bij de Stroffelstien van Franz Wagner voor de tandartspraktijk in Gytsjerk en bij het graf van Maria van de Heuij en de gedenksteen van Maria Derks, evacués uit Limburg én bij het graf van Bauke Faber die in de nadagen van de oorlog omkwam in Drenthe.

De 4-mei herdenking zal in het vervolg, naar het zich laat aanzien, door een herdenkingscommissie georganiseerd worden. De  inwoners worden gevraagd mee te werken om deze plaatselijke plechtigheid in stand te houden. Meer informatie owtoentsjerk@gmail.com.

(Klik op onderstaande foto voor een vergroting op tablet of computer en bepaal zelf uw snelheid.)