...altyd nijsgjirrich!

Bregebidler # 130 nu online te lezen

Lees de nieuwe Bregebidler hier op Trynwâlden.nl

De Bregebidler van april 2023 kunt hier lezen.

Tot nu toe publiceren wij de Bregebidler op Issuu. Blijkbaar zijn de voorwaarden hiervoor gewijzigd en is er een betaald lidmaatschap benodigd vanaf heden. Gezien de financiele status kiezen we hier niet voor, maar plaatsen we de Bregebidler als PDF op Trynwalden.nl

Zoals in dit nummer te lezen is, zijn we erg blij met de tot nu toe ontvangen giften!

Als ook u de Bregebidler een warm hart toedraagt kunt u gebruik maken van de QR-code of een bijdrage over maken op bankrekeningnummer: NL10RABO0135672805 t.n.v. Doarpskrante Aldtsjerk.

 

 

 

Bregebidler 130 - april 2023
0 van 0