...altyd nijsgjirrich!

Onverwacht bezoek bij het Roodkerkje

Wanneer de tuinploeg afgelopen maandag het kerkhof weer onkruidvrij heeft gemaakt en het groen bijgewerkt, geeft dit weer een blij en tevreden gevoel. Naast de reguliere bezoekers zijn er helaas ook onlangs mensen geweest met duistere bedoelingen.

Zo ontdekte buurman van der Kooi op 3 mei j.l. dat ineens de regenwaterafvoeren verdwenen waren terwijl die er twee dagen ervoor nog zaten. Kennelijk is er iemand die acuut verlegen zat om regenpijpen.
Dat ze zelfs nog van zink waren en niet van het meer begeerde koper mocht voor hem/haar de twijfelachtige pret niet drukken. Deze wandaad herinnerde gelijk weer aan het in het afgelopen jaar verdwenen paardje dat als aandenken bij een graf was neergezet en een vijftal steekvazen die bedoeld waren om bloemen bij graven neer te kunnen zetten. Ook zijn er nog twee plantenschalen al enige tijd spoorloos. Het paardje is inmiddels vervangen en extra stevig vastgezet om herhaling te voorkomen. De verdwenen regenpijpen zullen ook wel weer vervangen worden.
Het is jammer dat al deze extra acties nodig zijn omdat er mensen zijn die niet van andermans spullen kunnen afblijven. Voor nabestaanden bijzonder vervelend en onbegrijpelijk om juist van een kerkhof iets te jatten.