...altyd nijsgjirrich!

‘Reade hûskes’ opgeleverd

De 16 nieuwe rode huizen zijn donderdag 11 mei opgeleverd. Sommige worden al bewoond en andere bewoners volgen snel.

In dorpshuis de Mounestien werden na een lunch de nieuwe bewoners welkom geheten door wethouder van Zandbergen. Namens de gemeente was zij blij dat het nu eindelijk zover is. Hierna kwam de heer Dijkstra, directeur van Bouwbedrijf Dijkstra Draisma aan het woord. Hij memoreerde dat de rode huizen een vast concept is waarvoor geen toestemming van bijv. schoonheidscommissies in Fryslân meer nodig is wat de snelheid van het bouwen ten goede komt. Verder zijn deze woningen erg milieuvriendelijk en zullen de energiekosten naar verwachting erg laag zijn. Als laatste kwam, voor het naar buiten gaan, mevrouw Hoekstra directeur-bestuurder van WoonFriesland aan het woord. Volgens haar heeft de woningstichting de nek uitgestoken wat het groen en water om de huizen betreft. Landschapsarchitect Reuvers heeft het groenplan gemaakt en men probeert er voor te zorgen dat het water geen overlast geeft, het water opgevangen wordt en er een buffer komt. Ook kregen alle bewoners een fruitboom waarvan men later de vruchten kan plukken.
Toen was het tijd geworden het bord te onthullen. Samen met een jonge toekomstige bewoner, Chelsea Kaspersz, ontblootten mevr. Hoekstra en mevr. van Zandbergen het informatiebord met de huizen en konden de bomen naar de tuinen gebracht worden. Hier werd nog een foto van een gedeelte van de bewoners met de sprekers gemaakt.
Na afloop werden de bewoners nog terug gevraagd in de Mounestien waar dorpsbelang voorzitter Stoker iedere nieuwe inwoner welkom heette, alvast probeerde ze lid te maken en een prachtige buitenbak met bloemen aanbood. Ook kregen ze een boek over Mûnein en een exemplaar van de dorpskrant. Mevrouw Smit van het dorpshuis vertelde over de activiteiten welke georganiseerd worden en waar natuurlijk ook de bewoners van de 16 nieuwe huizen welkom zijn.
Hiermee was de officiële ingebruikname van de nieuwe rode huizen een feit. Voor WoonFriesland staan nu de nieuwste huizen vlak naast de oudste huizen die de woningstichting verhuurd…..

(Klik op onderstaande foto voor een vergroting en het bepalen van eigen tempo op computer of tablet)