...altyd nijsgjirrich!

Verslag informatieavond plannen haven Gytsjerk 29 maart 2023

Bericht van Doarpsbelang Gytsjerk aan de bewoners van de Rinia van Nautaweg Zuid

Bijgaand het verslag van de op 29 maart 2023 in de bibliotheek gehouden informatieavond over de plannen voor de haven in Gytsjerk. Deze mail is gericht aan degenen, die aanwezig waren op deze avond en die hun emailadres hebben opgegeven. Daarnaast wordt een papieren versie van dit verslag huis-aan-huis verspreid (ten zuiden van de Singel).

De reden waarom dit verslag pas nu wordt verspreid is dat het bestuur even wilde wachten op de voortgang van het vervolgproces. Besloten was de zaak eerst even te laten rusten en in de loop van de tijd de mensen, die over de plannen van het bestuur jachthaven mee willen praten, de gelegenheid te geven zich bij het bestuur van de jachthaven te melden. Dit is inmiddels nu gebeurd.

Mocht je naar aanleiding van dit verslag nog een 1 op 1 gesprek willen om hier over te praten dan kun je contact opnemen met Tjalling Posthuma Linthorst 06-21804170 of tjalling@kompas.frl, bestuurslid Haven Gytsjerk. Eventuele opmerkingen over het verslag kunnen worden doorgegeven aan Doarpsbelang Gytsjerk: doarpsbelanggytsjerk@hotmail.com of 0610908415.

Binnenkort wordt een bijeenkomst gepland om tot een eind conceptplan/ontwerp te komen. Dit wordt of nog net voor de zomervakantie of daarna.

 

Verslag informatieavond plannen haven Gytsjerk 29 maart 2023