...altyd nijsgjirrich!

Moment of Glory voor twee juffen!

Vrijdagmiddag 23 juni werd in de Thrimwaldaschool afscheid genomen van Juf Irma Siebum en adjunct-directeur Froukje Olijve.

Foukje Olijve stond het langst voor de klas: 48 jaar! Als 19 jarige begonnen als kleuterjuf op de kleuterschool achter de drogist in Gytsjerk, later hoofdleidster en met de pensionering van schoolhoofd van der Werf heeft zij zijn taak toen overgenomen. Later kwamen daar nog andere scholen bij zoals Mûnein en Aldtsjerk. De laatste periode was zij adjunct-directeur. Zij heeft haar contract met een jaar verlengd en zal nu 21 juli definitief ophouden. Een leven lang met kinderen bezig in de Trynwâlden!
Irma is ‘pas’ 6 jaar aan de Thrimwalda verbonden maar heeft intussen ook al 44 jaar voor de klas gestaan. Nadat haar school sloot kwam zij naar Gytsjerk en dat heeft prima uitgewerkt. De onderbouw heeft haar hart en doormiddel van yoga en massage geeft zij ontspannen les. De kinderen moeten op die leeftijd nog kunnen spelen en muziek maken volgens haar.

Met twee artiesten hadden de kinderen allerlei voorstellingen en optredens ingestudeerd. Deze werden in een strak tempo opgevoerd en ook de aanwezige ouders, collega’s en belangstellen werden meegenomen in de zang. De juffen genoten.
Er werden toespraken gehouden, bloemen en cadeau’s aangeboden en met een gezellige nazit werden de twee vertrekkende onderwijzers uitgezwaaid.

(Klik op de foto hieronder voor een vergroting en het bepalen van eigen snelheid op tablet of computer.)