...altyd nijsgjirrich!

Nieuw evenementenbeleid

De gemeente Tytsjerksteradiel krijgt een nieuw evenementenbeleid. Omdat het huidige beleid bijna 7 jaar oud is, is het nodig om dit te actualiseren.

Zie onderstaande bericht van onze gemeente via Dorpsbelang Aldtsjerk.

In onze gemeente zijn jaarlijks evenementen. Dit draagt bij aan de leefbaarheid in Tytsjerksteradiel. Wie een evenement organiseert in onze gemeente, moet zich aan bepaalde wetten en regels houden. Dat is belangrijk vanwege veiligheid en om eventuele overlast voor de omgeving te beperken. Welke regels dit zijn, staat in het evenementenbeleid. Daarnaast staat er praktische informatie in die helpt bij de organisatie en ook hoe een vergunningentraject verloopt.

Het concept van het nieuwe evenementenbeleid is digitaal beschikbaar via www.tytsjerksteradiel.nl/bekendmakingen. Ook ligt het als papieren versie in het gemeentehuis. Tot 12 juli is het mogelijk om met een zienswijze te laten weten wat u van ons nieuwe beleid vindt. Onder het kopje ‘oare saken’ op deze pagina staat hoe u dit kan doen.