...altyd nijsgjirrich!

Tsjerkepaad Trynwâlden

In 2023 zijn de drie deelnemende kerken in de Trynwâlden open van 1 juli t/m 9 september op de zaterdagen van 13.30 tot 17.00 uur.

Het betreft hier de Mariakerk te Oentsjerk, de Pauluskerk te Aldtsjerk en het Readtsjerkje te Readtsjerk. In de laatste is een expositie schilderijen van de creatieve tweeling Pietsje van der Galiën-Koonstra (Oentsjerk) en Anneke Boonstra-Koonstra (Tytsjerk) te bewonderen. Maar ook in de Pauluskerk te Aldtsjerk is de expositie Libbenskeunst van Hinke Roodvoets, ook met objecten van haar gestorven man Rinus uitgestald.
Voor de Trynwâlden is het een unieke gelegenheid deze oude kerken eens te bewonderen, met vaak uitleg van vrijwilligers, en waar tevens de kunstzinnige werken van haar inwoners tentoongesteld worden. De hele zomer mogelijk, de entree is gratis!

(Ook van een unieke passant stond de fiets tegen de muur bij de Pauluskerk…..De was droogde goed zaterdag…..)

(Klik op de foto hieronder voor een vergroting en het bepalen van eigen snelheid op tablet of computer.)