...altyd nijsgjirrich!

14 oktober inschrijfochtend voor Cursussen SeniorWeb Burgum

Deze inschrijfochtend is van 11.00 uur tot 12.30 uur in de Openbare Bibliotheek, Schoolstraat 27 te Burgum.

Zoals elk jaar omstreeks deze tijd wil SeniorWeb Leercentrum Burgum op zaterdag 14 oktober a.s. weer een inschrijfochtend houden voor computercursussen.

De ochtend is bedoeld voor alle 40-plussers die óf voor het eerst met de computer aan de slag willen óf die wat meer willen weten.

Vanaf eind oktober/begin november 2023 worden weer diverse cursussen en workshops aangeboden. De klassikale opleidingen worden doorgaans gegeven in de bibliotheek in Burgum. Bent u echter met meer kandidaten en wilt u een cursus volgen in ‘eigen dorp’ dan behoort ook dat (onder bepaalde voorwaarden) tot de mogelijkheden.

We merken dat de vraag naar (bij)scholing op Tablet en Smartphone/IPad steeds groter wordt. Heeft u specifieke vragen dan kunt u inschrijven voor een cursus “LesOpMaat”. Dit is een (persoonlijke) cursus die individueel wordt gegeven en precies op uw wensen is afgestemd. LesOpMaat wordt bij u thuis gegeven. Ook voor de cursus Veilig internetten is veel animo. Tijdens deze cursus van 5 lessen komt u van alles te weten over Phishing, virussen, toegangsbeveiliging etc. En wat u er tegen kan doen.Daarnaast zijn er ook zgn. inloopmiddagen waar docenten u met uw enkele specifieke vraag kunnen/willen helpen.

Op de inschrijfochtend wordt een overzicht gegeven van alle cursussen. Docenten zijn dan aanwezig om uw persoonlijke vragen te beantwoorden. Ook kunt u zich aanmelden voor een lidmaatschap bij het landelijke SeniorWeb tegen een schappelijke jaarlijkse abonnementsbijdrage.
Kijk op www.seniorweb.nl  wat SeniorWeb allemaal te bieden heeft.

U bent van harte welkom op 14 oktober a.s. Natuurlijk is alles vrijblijvend, het verplicht u tot niets.

Mochten zich nog onverwachte calamiteiten voordoen, dan zullen we tegen die tijd een melding doen op onze website www.seniorweb-burgum.nl  over het al dan niet doorgaan van deze info-bijeenkomst.

Hopenlijk tot dan.