...altyd nijsgjirrich!

In de Trynwâlden 77, Jeu de Boule in Boulebosk brengt leven in Aldtsjerk

Een jaar geleden was er op 6 augustus een sponsormiddag voor de aanleg van een Jeu de Boule baan in Aldtsjerk. Op 15 april 2023 is de baan officieel geopend. De enthousiaste Jeu de Boules Aldtsjerk commissie organistoren Marja, Annie, Marten en Theo organiseerden zaterdagmiddag 19 augustus jl. in samenwerking met Trynwâlderein tussen 14 en 18 uur een geslaagde en gezellige 60+ middag, waarbij publiek ook zeer welkom was. Er kwamen ruim veertig belangstellenden op af, die tot het eind toe genoten op het Jeu de Boulesveld met bijbehorende officiële wedstrijdbaan Boulebosk.

Jeu de Boulesveld
Midden in de zomer, in vakantietijd, brachten de organisatoren met deze middag leven in het dorp. Het leek alsof het Jeu de Bouleveld het hart van het dorp geworden was. Het Boulebosk of Jeu de Bouleveld aan het Jonkerspaed op de hoek van de Freulelaan in Trynwâldster dorp Aldtsjerk is een aanwinst voor Aldtsjerk, niet alleen sportief gezien, maar ook sociaal. Jeu de Boules is een spel dat bij het cultureel erfgoed hoort en van oudsher in dorpen onder publieke belangstelling gespeeld werd op pleinen, vaak bij gelegenheden waar iets gedronken of gegeten kon worden. Naast het sportieve jeu de boules tintje was er een BBQ toe. De grote cateringtent bood ook plek voor wie niet te lang buiten bij de baan wilde zitten en even samen wilde genieten van de catering en een gesprekje.
Uitleg en speelplezier
De middag bij het Boulebosk was mede bedoeld om elkaar in ongedwongen sfeer te ontmoeten. In en rond de cateringtent en ook rond de Jeu de Boulesbaan in het Trynwâldster dorp spraken de gasten en inwoners uit Aldtsjerk elkaar. De Bouleboskbaan werd goed gebruikt. De hele middag wierpen uit drie personen bestaande teams hun boules. De meeste teams waren spontaan gevormd en enkele teams bestonden geheel uit spelers die hier voor het eerst kennis maakten met dit spel. De commissie legde iedereen duidelijk uit hoe dit spel verloopt en voorzag ieder die wilde spelen van een van de jeu de boules sets van Jeu de Boules Aldtsjerk. De sets kunnen ook buiten de middag gebruikt worden door gastspelers.
De voortgang van het spel is al beschreven in In de Trynwâlden nummer 49* en daar na te lezen.
Jeu de boule gelegenheidsteams
In een gemoedelijke sfeer en onder toeziend oog van publiek ging het oude spel jeu de boule los en puur voor het plezier was er een competitie waarin ervaren en vele onervaren spelers deelnamen. Het winnende ervaren team bestond uit Doede van der Ploeg, Tjibbe Lei en Jappie Kooistra. De middag was met name op 60+ gericht,  maar het publiek was van jong tot oud en belangstellend, ook onder het publiek waren jongeren en ouderen die voor het eerst kennis met dit buitenspel maakten. Het is een kunst om de boule te werpen. Er zij heel veel manieren om de bal te gooien. Voor de toeschouwers was het mooi om te zien hoe iedere speler een eigen techniek ontwikkelde om de boule te werpen. De een gooit de boule hoog op zodat deze met een boogje de grond raakt, een ander werpt juist recht vooruit in een strakke lijn. Ook de houding verschil, de een gaat buigt de knieën en de ander blijft rechtop en meer statisch staan. Wanneer er meer ballen bij elkaar liggen werp je natuurlijk weer anders naar het allerkleinste (doel)balletje dan wanneer het veld daaromheen nog leeg is. De boule is zwaar en rolt niet heel ver door. Inschatten hoe die bal rolt en waar deze terechtkomt vraagt om inzicht en ervaring. Het sturen van de boule vergt precisie en techniek terwijl je heerlijk samen buiten bent.

Tekst: Trynwâldster Gerhild van Rooij uit Aldtsjerk
*www.trynwalden.nl/nieuws/2022/08/kunst-en-erfgoed-in-de-trynwalden-nr-49-jeu-de-boule-en-petanque-sportief-erfgoed-of-traditie/
Foto’s
1, 2 Langs Jeu de Boulelaan Aldtsjerk. Foto’s 19.08.2023, Andries Tóth uit Aldtsjerk
3. Een ‘boule’ op officiële Jeu de boule wedstrijdbaan, Foto Gerhild van Rooij
4, 5. Samenzijn bij tent en Boulebosk. Foto’s 19.08.2023, Andries Tóth uit Aldtsjerk
Jeu de Boules Aldtsjerk
Voor wie ook eens wil spelen of meer wil weten over het Aldtsjerker Boulebosk is Jeu de Boules Aldtsjerk te bereiken via aldtsjerksterboulebosk@outlook.com