...altyd nijsgjirrich!

Verkleed volleybal…

Er gold geen maximale leeftijd voor de inschrijving zodat men met rollator en stok naar het feestterrein kwam. Met 17 bijzonder aangeklede teams werd het een sportief gebeuren.

Het bleef gelukkig praktisch droog en door de regen was het veld niet hard…. In een strak geleidde competitie gingen de teams de strijd aan. Met namen als: Oudjes weten het beter, It giet mâl en Pretletters. Op onderstaande foto’s een impressie van het gebeuren.

(Klik op onderstaande foto voor een vergroting en het bepalen van eigen snelheid op computer of tablet.)