...altyd nijsgjirrich!

Nieuwe bedrijfsunits aan de Sanjesreed

Aan de Sanjesreed is men bezig 40 bedrijfsunits te bouwen met een oppervlakte van ca. 46 m² tot 92 m²

Optioneel is het mogelijk om meerdere units te koppelen.  De bedrijfsunits hebben via de N361 een goede ontsluiting in de richting van Leeuwarden en ook de Centrale As richting Drachten is snel te bereiken. Uitgangspunten voor het ontwerp zijn functionaliteit en kwaliteit. Daarbij zijn aan de voorgevel een aantal grotere units gesitueerd waarbij ook een extra pui in voorgevel zit. Verder naar achteren op de kavel zijn de kleinere (opslag)units getekend, waarbij een flexibele indeling uiteraard mogelijk is. Er is gekozen voor zoveel mogelijk onderhoudsarme materialen.
De ruimtes zijn geschikt voor zeer uiteenlopende doeleinden, waarbij activiteiten mogelijk zijn tot categorie 2 als genoemd in het bestemmingsplan. Een viertal units dicht tegen de bestaande bebouwing zijn beperkt tot categorie 1.

0 van 0