...altyd nijsgjirrich!

Bedrijventerrein in ontwikkeling

Aan de Sanjesreed in Oentsjerk is men druk doende het nieuwe bedrijven terrein bouwrijp te maken. Daarvoor moet nogal wat grond verzet worden. Bij het archeologisch onderzoek zijn geen belangrijke of bezwaarlijk zaken aangetroffen.

Het is de bedoeling dat de Trynwâldster ondernemers voorrang krijgen maar wanneer er maar één gegadigde zich meldt en ook aanspraak maken wil op een kavel, kan de hele opzet veranderen en zal er opnieuw ingeschreven moeten worden. Het zogenaamde Didam-arrest speelt dan. (Waarover trouwens drie dagen geleden de in de onderstaande PDF vermelde motie aangenomen is in de tweede kamer.) Aangezien een en ander ook al door andere oorzaken vertraagd is, (bezwaren, Corona) hopen de gegadigden dat het zover niet zal komen en het voorstel van de gemeente verder snel uitgewerkt wordt.

Motie Didam-arrest
0 van 0