...altyd nijsgjirrich!

Ds. Hille Vlasman nam afscheid

Dominee Hille Vlasman heeft dit weekend afscheid genomen van de Protestantse Gemeente Trynwâlden.

Vrijdagavond werd in een volle zaal een afscheidsfeest gehouden. Zijn werkzaamheden van 13,5 jaar in de Trynwâlden werden, soms op ludieke wijze naar voren gebracht. Ook werden hem en zijn vrouw Pieteke verschillende afscheidscadeaus aangeboden waaronder een grote gietijzeren vaas voor in de tuin. Zij blijven hier namelijk wonen omdat hij de volgende week ‘verbonden’ wordt met de Protestantse Gemeente Claercamp, Rinsumageast en Sibrandahûs.

Zondag was de afscheidsdienst in de Ontmoetingskerk waar geloof, hoop en liefde centraal stonden. Hierna kon men, direct of na de koffie, met een handdruk de familie Vlasman bedanken en succes toewensen in zijn nieuwe gemeente.

0 van 0