...altyd nijsgjirrich!

Nieuws van de vliegbasis – oktober 2023

Update over Frisian Flag - Verkeersmaatregelen

Beste Buur,

De goede relatie die we met u als buren hebben is mij veel waard. Wij informeren u graag goed over Frisian Flag, zodat ook u zich goed kan voorbereiden. Daarom heeft u in de afgelopen periode een informatiefolder ontvangen met een gedetailleerd overzicht van onze vliegtijden, het luchtruim dat als oefengebied aan ons is toegewezen en wat u als naaste buur kunt verwachten. Deze nieuwsbrief is een volgende stap in het informatieproces over Frisian Flag. Voor nog meer informatie kunt u een kijkje nemen op onze website en ons op social media volgen. Verderop in deze nieuwsbrief komt u linkjes tegen naar onze website en social media accounts.

Beste buur, ik reken op uw steun voor onze mensen en uw begrip voor de noodzaak van oefeningen zoals Frisian Flag. Als goede buur houden we u komende tijd goed geïnformeerd en blijf ik graag met u in gesprek.

Ik hoop een aantal van u binnenkort, of tijdens de oefening weer op de vliegbasis te ontmoeten.

Vriendelijke groet,

Commodore-vlieger Johan van Deventer
Commandant Air Combat Command

Verkeersmaatregelen rondom Frisian Flag
Voorafgaande aan en tijdens Frisian Flag 2023 gelden er verkeersmaatregelen rondom vliegbasis Leeuwarden. Parkeren is alleen toegestaan op de Bitgumerdyk bij Marssum en op de parallelweg van de N357 bij Jelsum. De parkeerplaats (en weg ernaar toe) bij de spottersbult is niet toegankelijk voor voertuigen, maar fietsers en voetgangers kunnen de spottersbult wel bereiken.

Fijnstof onderzoek
TNO verricht in de komende weken een aantal fijnstofmetingen bij vliegbasis Leeuwarden. Aanleiding voor de metingen zijn klachten van omwonenden over kerosinegeur en gezondheidszorgen.

De metingen gebeuren in opdracht van de Werkgroep Luchtkwaliteit COVM vliegbasis Leeuwarden. Het onderzoek wordt betaald door het Ministerie van Defensie. De werkgroep kreeg in november 2019 opdracht plannen te maken voor onderzoek.

In 2022 zijn er fijnstofmetingen gehouden in de dorpen rondom de vliegbasis. Hieruit bleek dat de uitstoot van fijnstof onder of op de norm zat van de WHO. Deze keer wordt er naast fijnstof en ultra fijnstof ook naar andere stoffen gekeken die invloed op de gezondheid kunnen hebben.

In 2016 deed TNO ook een ultra-fijnstofmeting in de dorpen Marsum en Jelsum. Er worden nu meer stoffen gemeten dan toen het geval was.

De uitkomsten van de metingen van de komende weken worden begin volgend jaar verwacht. GGD Fryslân is gevraagd om de resultaten mee te beoordelen. In COVM- vergadering van april 2024 zullen de meetrapportages van TNO en de reactie van GGD Fryslân besproken worden.

Bron: Friesch Dagblad, 24 september 2023

Update rondom Frisian Flag

Frisian Flag 2023 vindt plaats van maandag 2 tot en met vrijdag 13 oktober. De deelnemers landen in de komende dagen al op vliegbasis Leeuwarden. Via de informatiefolder, onze website  en deze nieuwsbrief heeft u de meeste informatie over de oefening al ontvangen.

13 / 16 oktober vertrekken de vliegtuigen weer.

Updates over de oefening kunt u vinden op X- en Facebookaccount en de Frisian Flag website van de basis. Door op onderstaande links te klikken komt u automatisch op het gewenste medium terecht.

Facebook vliegbasis Leeuwarden
Twitter
Website