...altyd nijsgjirrich!

Nieuws van de vliegbasis – oktober/november 2023

Close Air Support - vliegers van de Koninklijke Luchtmacht ondersteunen in oktober en november drie oefeningen van collega's van de Koninklijke Landmacht.

Boven militair oefengebied de Marnewaard wordt geoefend in het uitschakelen van doelen op de grond – Close Air Support. Dit doen zij samen met grondtroepen van defensie – Joint Terminal Attack Controllers – die vanaf de grond aanwijzingen geven over de uit te schakelen locatie.

De vluchten vinden op de volgende momenten plaats:
– maandag 13 tot en met donderdag 16 november- middag en avond.
– vrijdag 17 november- overdag
– maandag 20 tot en met vrijdag 24 november- overdag

Onderzoek F-35 geluid gaat verder
In de nieuwsbrief van maart 2022 meldden we u al dat er door het NLR onderzoek wordt gedaan naar mogelijkheden om het geluid van de F-35 bij opstijgen en landen terug te brengen. Dit onderzoek bestaat uit vier fasen:

  • fase 1:  klopt de computer berekening van het NLR met de waarden die gemeten zijn door het Permanente Geluidmeetnet?
  • fase 2: uitwerken andere manieren van opstijgen en landen;
  • fase 3: andere manieren van opstijgen en landen in de simulator uitproberen en borgen veiligheid;
  • fase 4: in de praktijk uitproberen of de computerberekening van het NLR daadwerkelijk overeen komt met wat we zien op het geluidmeetnet.

Begin september zijn we begonnen met fase 4, toen zijn de eerste vluchten gemaakt. In de komende weken gaan we verder met het uitvoeren van het onderzoek.

Wat betekent dit voor u?
Het kan zijn dat u onze vliegtuigen in de komende periode iets anders ziet opstijgen of landen dan u normaal gesproken gewend bent.

COVM-vergadering maandag 6 november
Op maandag 6 november 16.00 uur houdt de Commissie Van Overleg en Voorlichting Milieu Luchthaven Leeuwarden haar 62e vergadering op het Provinciehuis aan de Tweebaksmarkt 52 te Leeuwarden.

Personen die gebruik willen maken van het spreekrecht kunnen zich aanmelden via de secretaris vermelding van “Inspreker COVM”.

Meer informatie vindt u via onderstaande knop:

Naar covm.nl
0 van 0