...altyd nijsgjirrich!

Basiscursus weidevogelbeschermer in Oentsjerk

Weidevogels en Friezen horen bij elkaar. Het overgrote deel van de Europese grutto's en kieviten broedt in Nederland, en het grootste deel daarvan dan weer in Fryslân.

De verantwoordelijkheid om zuinig te zijn op deze vogels wordt daarom bijzonder serieus genomen. De Bond Friese VogelWachten (BFVW) is de partij in Fryslân die de zorg voor het tellen en beschermen, ook wel nazorg genoemd, op zich heeft genomen. De BFVW is de overkoepelende bond (federatie)van ruim 100 lokale vogelwachten die in Fryslân bestaan. Ongeveer 3500 vrijwilligers zijn jaarlijks actief. Weidevogelbescherming kun je op verschillende manieren uitvoeren, lekker genieten in de buitenlucht, vliegen met een drone en/of als bestuurder bij een vogelwacht. Wil je dit ook? Neem dan deel aan de basiscursus.

Data: Dinsdag 9 januari en 13 februari 19.30 – 21.30 uurTijd
Locatie: Kafee it Wapen van Fryslân, Oentsjerk
Aanmelden: Voor 1 januari via www.bfvw.nl

Info PDF