...altyd nijsgjirrich!

Groot onderhoud toren Mariakerk

De grafzerken om de toren van de Mariakerk zijn afgedekt met platen.

De toren krijgt groot onderhoud. Er komen nog steigers om de toren om onderhoud aan de voegen en ankers te plegen. Ook worden de scheuren aangepakt. Vorig jaar werd dat gedaan aan de toren van Aldtsjerk. De Stichting behoud monumenten in de gemeente Tytsjerksteradiel is de opdrachtgever en omdat de torens in een stichting ondergebracht zijn kunnen er subsidie en donaties aangevraagd worden. Toen de torens nog eigendom van de gemeente waren kon dat niet. Hierdoor komt er veel meer geld voor het onderhoud binnen en worden de markante torens in goede staat gehouden. Zo is er bijv. een klok in de Mariakerk bijgeplaatst, voorheen waren dat er ook twee, en is de ophanging van de klokken in de Pauluskerk veranderd.

0 van 0