Start tussen 13.30 en 14.30 uur Oentsjerk

2e Kerstdag dinsdag 26 december
Wandeltocht van 10 kilometer met puzzel-prijsvraag
• Start en finish in Heemstra State, Frisiastate 23, Oentsjerk
• Starten van 13:30 tot 14:30 uur
• Kosten € 7,- per persoon (incl. consumptie en € 1,- p.p. voor Kika)
Doneren?
Maak uw bijdrage over op
NL89INGB0000008118
t.n.v. Stichting Kinderen Kankervrij o.v.v. actie nr: 29289
• Deelname geheel op eigen risico

Met stamppotbuffet (€ 10,00) en live muziek!

POSTER