...altyd nijsgjirrich!

Dhr. Wagenaar uit Mûnein winnaar levensmidelenmand Tryn’s Krystkuier

Prijswinnaar van de levensmiddelenmand van KLOOSTERMAN REFORM- en NATUURVOEDING in Gytsjerk werd, na loting door ere-lid Reinder Koster, Dhr. G. Wagenaar uit Mûnein .

De organisatie heeft inmiddels € 450,00 euro overgemaakt aan KIKA
Oplossing puzzel: EINDEJAARSBORREL
Goede oplossingen: 88 stuks
Met dank aan alle vrijwilligers en sponsoren!

0 van 0