...altyd nijsgjirrich!

Met de storm toch een kerstkuier….

De kerstkuier van de Paadwizer zou eerst door het dorp gaan maar er werd door het slechte weer een creatieve oplossing gezocht én gevonden.

De route ging door de school! De kleine groepjes werden om de tien minuten verwelkomd door een heraut en met trompetgeschal. De eerste groep om 16.45 uur en de laatste vertrok om 18.35 uur. De kinderen kregen een lampje en de ouders moesten een handtekening zetten op de verordening van Koning Herodes. Hierna ging men door de school waar steeds weer een volgend kerstverhaal verteld en uitgebeeld werd. Ook de herders met hun schapen en het engelenkoor ontbraken niet. De prachtige klanken van het koor vervlogen in de wind maar iedereen genoot….
Er zullen nog vele kerstkuiers volgen deze dagen.