...altyd nijsgjirrich!

Jisse Kuipers winnaar 49e FMDT Solistenconcours

Zaterdag werd in dorpshuis “It Geahûs” in Garyp voor de 49e keer het solistenconcours georganiseerd door de Federatie van Muziekverenigingen en Drumbands in Tytsjerksteradiel.

Van alle verenigingen bij de federatie aangesloten verenigingen waren vertegenwoordigd. Het betreft Legato Burgum, De Bazuin Oentsjerk, Bernlef Noardburgum, Joost Wiersma Jistrum, Looft den Heer Garyp, De Lofstem Sumar en Speelt Wel Suwâld.
De 29 deelnemende solisten, duetten en kwartetten werden door de heer Wilbert Zwier gejureerd. Saskia Zoet begeleidde voor de federatie voor het eerst nagenoeg alle deelnemers op de piano.
Het solistenconcours verliep in goede, gezellige en ontspannen sfeer, alhoewel het voor de deelnemers wel de nodige spanningen oplevert. Gelukkig is de jury altijd zo ervaren om goed door heen te kijken. De geleverde prestaties waren weer van een goed niveau. Wat ook wel blijkt uit de uitslagen.
Winnaar in de jeugddivisie werd Douwe van der Kooi (De Bazuin) met 82 punten. Winnaar in de 5e divisie werd Jildou Taekema (Joost Wiersma) met 83 punten. Winnaar in de 4e divisie werd Betty Steeman (Joost Wiersma) met 84 punten. Winnaar in de 3e divisie werd Fardou van der Leest (Ere zij God) met 82 punten. Winnaar in de 1e divisie werd Jisse Kuipers (De Bazuin) met 92 punten.
Daar Jisse Kuipers de meeste punten over het gehele solistenconcours kreeg, is hij de dagwinnaar. De Bureau Benedictus wisselbokaal werd uit handen federatiebestuurslid Paulus Koops uitgereikt aan Jisse.
Alle divisie winnaars (behalve de jeugd, omdat er geen jeugddivisie is) mogen op 25 mei 2024 de Federatie van Muziekverenigingen en Drumbands in Tytsjerksteradiel vertegenwoordigen bij De Klank & Slach fan Fryslân, het provinciale solistenconcours van de OMF in de Rinkelbom te Heerenveen. Alle andere solisten, duetten, trio’s, kwartetten kunnen zich aanmelden voor deelname aan De Klank & Slach fan Fryslân.
Het 50e FMDT solistenconcours is op zaterdag 25 januari 2025.

Bij de foto: van links naar rechts: Fardau van der Leest, Betty Steeman, Jisse Kuipers, Jildou Taekema en Douwe van der Kooi.
Foto is gemaakt door Berend IJtsma.

Zie hieronder in de PDF alle uitslagen.

Alle uitslagen
0 van 0