...altyd nijsgjirrich!

Oproep Kunst in de Kerk 2024

Dit jaar wordt Kunst in de Kerk Trynwâlden, de jaarlijkse expositie voor amateurkunstenaars in de Trynwâlden, alweer voor de twaalfde keer georganiseerd. De expositie wordt gehouden van dinsdag 30 april tot en met donderdag 9 mei (Hemelvaartsdag) in de Pauluskerk in Aldtsjerk. De feestelijke opening is op maandag 29 april om 19.00 uur.

Er is voor gekozen om de expositie niet meer te laten rouleren tussen de drie kerken in Gytsjerk, Oentsjerk en Aldtsjerk, maar om de Pauluskerk in Aldtsjerk als vaste locatie te nemen. De reden daarvoor is vooral een praktische: het is de grootste kerk van de drie, waardoor er meer kunstwerken kunnen worden getoond. Gezien het groeiende aantal kunstenaars is dat ook wel nodig.
Alle creatieve Trynwâldsters – jong én oud, samen of alleen – worden opgeroepen om mee te doen. Het thema voor de editie van 2024 is Verwondering. Een thema dat voldoende ruimte biedt om het op je eigen manier in te vullen – en natuurlijk heb je altijd de vrijheid om ervan af te wijken.
De werkgroep hoopt dat je je aangesproken voelt en (weer) zin hebt om mee te doen met een kunstwerk: een schilderij, foto, textielwerk, gedicht, tekening, bloemschikking, keramiek, glaswerk, sculptuur, sieraad… Hoe diverser, hoe beter!

Je kunt je vóór 1 april 2024 aanmelden. Je krijgt dan het reglement voor de deelnemers toegestuurd. Ook dit jaar wordt er weer een kleine catalogus met foto’s van de tentoongestelde werken gemaakt met de e-mailadressen van de makers.

Er kunnen per persoon één groot of twee kleine werken worden ingeleverd. De kunstwerken moeten op zaterdag 13 april tussen 11 en 12 uur worden ingeleverd. Op zaterdag 11 mei tussen 11 en 12 uur moeten de kunstwerken weer worden opgehaald.

Wil je meedoen? Geef je vóór 1 april 2024 op bij Corrie Ringlever: corring@kpnplanet.nl

De werkgroep Kunst in de Kerk Trynwâlden:
Wim-Jan Dijk, Wiebe Damstra, Corrie Ringlever, Tjitte Wierdsma en Sietske Boonstra.

Kijk ook op www.facebook.com/KunstindekerkTrynwalden/.

(Foto van 2023)

0 van 0