...altyd nijsgjirrich!

Henk Herder en Jan van der Zwaag bedankt….

Deze twee mannen hebben er voor gezorgd dat de tekstborden met gegevens over het huis, bedrijf, straat enzovoort geplaatst konden worden. Jan van der Zwaag heeft alles uitgezocht en Henk Herder heeft de houten houders gemaakt.

Jinke Stoker heeft het idee bedacht maar toen was het nog niet gefikst! Er is veel tijd besteed om alles uit te zoeken en om de gegevens boven water te krijgen. Maar iedereen is er wel van overtuigd dat het stuk voor stuk informerende teksten zijn met prachtige foto’s uit het verleden op een mooie stander.
Tijdens de puzzelroute in de feestweek hebben velen zicht gekregen op de geschiedenis van hun dorp.
Bloemen hadden de mannen al gehad maar ze zijn nog even in het zonnetje gezet en ze werden bedankt met een drankje en een foto.

0 van 0