...altyd nijsgjirrich!

Nieuws van de Vliegbasis – mei 2024

Wapen Instructeur Cursus van Start én een permanent geluidsmeetnet aangelegd.

Maandag 6 mei tot en met vrijdag 8 november 2024 organiseert het Air Combat Command gezamenlijk met de Noorse Luchtmacht de Weapons Instructor Course (WIC) 2024. In bijna zes maanden worden 29 cursisten uit Nederland, België en Noorwegen opgeleid tot wapeninstructeur. Het betreft niet alleen vliegers, ook officieren uit ondersteunende dienstvakken nemen deel aan deze cursus die hoog aangeschreven staat.

Het is onrustig op meerdere plekken in de wereld. De voortdurende oorlog aan de oostgrens van Europa is op slechts 1,5 uur vliegen afstand. Goed leiderschap en de integratie van alle ondersteunende dienstvakken is van groot belang om Nederland en de NAVO veilig te kunnen houden én te verdedigen als dat nodig is.

In de WIC 2024 komen zes opleidingen samen. Onder de deelnemers dit jaar zijn F-35 vliegers, F-16 vliegers, MQ-9 vliegers en sensoroperators, Patriot-operators, inlichtingenofficieren en Air Battle Managers (ABM). Het doel is meer integratie tussen de verschillende wapensystemen en ondersteunende diensten én het vergroten van het (tactische) leiderschap van de deelnemers. Dit wordt tijdens de WIC tot op het hoogste niveau beoefend. De opleiding wordt verzorgd door de Weapons School, welke deel uitmaakt van 323 Air Combat Development Centre op vliegbasis Leeuwarden, een kenniscentrum op het gebied van tactische operaties.

De cursisten volgen de eerste vier weken van de WIC theoretische lessen in Nederland. Vanaf maandag 3 juni begint de vliegfase welke sinds enkele jaren weer gedeeltelijk vanaf de Noorse vliegbasis Ørland plaatsvindt. Na een korte verlofperiode hervatten de cursisten vanaf maandag 26 augustus de opleiding vanaf vliegbasis Leeuwarden. De WIC wordt in Nederland afgesloten met een eindoefening in week 44 en 45. Tijdens de WIC vliegen de cursisten zowel boven de Noordzee als in het bestaande militaire luchtruim boven het noorden van Nederland, zowel overdag als ’s avonds.

Al sinds de jaren vijftig vinden er vanaf vliegbasis Leeuwarden schietoefeningen en andere tactische jachtvliegoperaties plaats. Vanwege de strategische ligging dichtbij de oefengebied boven de Noordzee (waar de meeste trainingsvluchten plaatsvinden), de mogelijkheid om ook boven het noorden van Nederland te vliegen en de nabijheid van NAVO-Schietrange de Vliehors blijft vliegbasis Leeuwarden een zeer geschikte locatie voor de Weapons School.

Op verzoek van de Audit Commissie informeren wij u graag over het volgende:

Rond vliegbasis Leeuwarden is een permanent geluidsmeetnet aangelegd. Doel is om de omwonenden te informeren over geluidsniveaus en om de geluidsbelasting op jaarbasis beter te kunnen vaststellen. Op de website https://lwr.flighttracking.casper.aero/ kunt u de meetgegevens van 16 meetlocaties zien. 

Hoe werkt het?
Als u de website opent ziet u op de meetpunten de gemeten geluidsniveaus in decibels van de situatie van circa vijf minuten eerder. Als het geluidsniveau toeneemt verandert de kleur van blauw via groen naar rood en boven de 110 dB(A) naar paars. Soms kan dit kortdurend zijn door langsrijdend verkeer, als het langer aanhoudt gaat het meestal om een vliegtuig. Deze is dan zichtbaar op de website.

  • Klikt u op een meetpunt, dan ziet u links een venster verschijnen waarin de geluidspiek(en) zichtbaar zijn;
  • Wilt u de kaart gedetailleerder zien, dan kunt u dit doen door te scrollen terwijl de cursor in het scherm staat. Ook kunt u rechtsboven op de plus klikken;
  • Als u met de cursor op een vliegtuig gaat staan, dan ziet u de hoogte en de snelheid ervan. Als u erop klikt dan kunt u zien welk type vliegtuig het is;
  • Links van de kaart  ziet u een menubalk met verschillende opties;
  • Gaat u bovenin staan op “datum en tijd” dan kunt u deze veranderen. U kunt 14 dagen terug kijken;
  • Als u een klacht over de geluidshinder wilt indienen bij Defensie, dan kunt u op het envelopje klikken. U komt dan rechtstreeks bij het klachtenformulier.
0 van 0