...altyd nijsgjirrich!

Vrijdag nog en dan zaterdag na 29 jaar uitslapen!

In de zomer van 1995 begon zoon Ronald een krantenwijk. Dochter Marijke nam die van hem over en ook zoon Erik Jan heeft nog een tijd de kranten rondgebracht. Mevrouw Brigitta Klijnstra heeft het in 2001 overgenomen en sinds 2004 heeft haar man, Sytze Klijnstra, meegewerkt.

Al met al werd dus 29 jaar de krant door de familie Klijnstra in Gytsjerk thuis gebracht. Een hele route; De Singel, de Koaiwei, de Ulbe van Houtenstrjitte, de Gytsjerksterhoeke en de Canterlânsewei aan de tegeltjesbrug toe. In het begin alleen de Leeuwarder Courant met wel 100 abonnee’s. Nu zijn dat nog 60 maar wel zijn er andere kranten bijgekomen. Mevrouw stapt iedere ochtend om vijf uur uit bed en dan doet zij haar ronde, meneer wacht nog een uurtje en begint om zes uur.
Morgen 31 mei voor de laatste keer. Jaren lang deden zij dat zes dagen in de week. Komt u vroeg van bed morgenochtend dan kunt u hen bedanken.

De bezorgbak voor huis gaat morgen verdwijnen en dan komt er een einde aan de episode Kijnstra. Het uitslapen zal eerst wel even wennen zijn….

Fedde ten Hoeve uit de Ulbe van Houtenstraat zal nu de wijk van de familie Klijnstra verzorgen omdat er nog geen nieuwe bezorger is.

0 van 0