...altyd nijsgjirrich!

Koek, koekjes inbreng, Klasina Seinstra en feest met een Rockband

Vrijdagavond begon met de inbreng van eigen gemaakte koek en koekjes. Dat werd goed verdeeld om het eerst de jury en later de bezoekers te laten proeven.

Er stroomden ongeveer 50 belangstellenden naar de tent. Bij de ingang herkende Klasina Seinstra een oude bekende waar ze wel mee geoefend heeft in Heerenveen. Willemijn heette  iedereen welkom en ook werd de “oude’ voorzitter in het zonnetje gezet. Hierna nam Klasina het woord. De eerste vraag was of er onder het publiek ook mensen waren die de Elfstedentocht geschaatst hebben. Er meldden zich vier personen! Zo werd een bruggetje geslagen naar de ‘grote’ tocht.
Tijdens de pauze werd de ingebrachte koek als koek en sopie gegeten….

Na Klasina was het feest in de tent met de band Rockaholics. Dit alles werd georganiseerd door de feestcommissie.

Klik op onderstaande foto voor een vergroting en het bepalen van eigen snelheid op tablet of computer.